Maria Middelares Leiden

Op 15 augustus 1933 werd de houten kerk van het klooster van de Montfortanen in gebruik genomen. In 1950, op 5 juni, werd de huidige stenen kerk ingewijd. (Bron: www.lamgodsleiden.nl)

Adres Maria Middelares: Rijndijk 283, LEIDEN, https://lamgodsleiden.nl/geschiedenis/kerken/