Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Maurik

De huidige kerk uit 1949 verving de nog bestaande, nabijgelegen vorige kerk uit 1820. Het is traditionalistisch sober ontwerp van P.H. Starmans onder invloed van het romaans. (Bron: www.reliwiki.nl)

Adres OLV ten Hemelopneming: Buitenweg 4, MAURIK, https://www.suitbertusparochie.nl/locatie/