Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Vogelenzang

Het neogotische kerkgebouw is gebouwd naar ontwerp van de Leidse architect Th. Molkenboer in 1856-1861. De toren is 55 meter hoog. De inwijding vond plaats op 24 september 1861 door Mgr. Wilmer (Bisschop van Haarlem).

Adres OLV ten Hemelopneming: Kerkweg 2, VOGELENZANG, http://www.parochiesklaverblad.nl/olv-tenhemelopneming-vogelenzang