Sint Jan Poperinge

De gotische kerk is opgetrokken volgens basilikaal plan met barokaltaar en mooi gebeeldhouwd portaal. Ze valt op met haar massieve toren, peervormig bekroond. De kerk bevat het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw in de linkerbeuk (1479). De grafsteen voor het altaar verhaalt de essentie van het mirakel dat zich dat jaar voltrok: een doodgeboren kind werd levend ontgraven. De Mariale Ommegang herdenkt jaarlijks op de eerste zondag van juli deze wonderbare gebeurtenis met een optocht door de straten. Het beeld van Sint-Jan de Doper, patroon van de kerk, staat op de middenpijler tussen de dubbele toegangsdeur. Een van de talrijke schilderijen toont de Onthoofding van Johannes. Andere elementen uit het interieur: vier barokke portiekaltaren van 1670, een koorgestoelte van 1776, een preekstoel van 1736, een 18de eeuwse communiebank, muurbeschotten, kerkmeestersbank en marmeren doopvont van 1750-1800. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Sint Jan: Sint Jans-Kruisstraat, POPERINGE