De Buitenkerk (of Onze Lieve Vrouwe kerk) in Kampen was bij de bouw de tweede parochiekerk van Kampen en werd gewijd aan Maria.

De naam “Buitenkerk” is in de 14e eeuw ontleend aan de plek van de kerk, het nieuwe stadsdeel de Buitenhoek, dat oorspronkelijk buiten de stadsmuur lag. In 1369 begon bouwmeester Rutger van Ceulen aan de bouw van deze Mariakerk. Als eerste werd het priesterkoor gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een kruiskerk, maar later gewijzigd tot een hallenkerk. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in Nederland. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging.
Als laatste werd de toren in 1453 opgericht. (Bron: Wikipedia)

 

Adres: Buiten Nieuwstraat 101, 8261 AT KAMPEN

(6-15)

Leave a Comment