De Grote of Sint-Jacobskerk is een kerkgebouw in het centrum van Den Haag. Het behoort met het Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag.

Bronnen geven aan dat al in de 13e eeuw een (waarschijnlijk houten) kerk op deze plaats stond. In 1335 spreken de bronnen van de grote kercke, wat duidt op een stenen gebouw.

In 1539 sloeg de bliksem in tijdens een, volgens de overlevering, “onghewoon” hevig onweer. De toren werd geraakt en vrijwel de gehele kerk ging in vlammen op. Het onweer was nog bezig toen de enorme klokken al luidend door de smeulende zoldering vielen. De vlammen werden opgezweept en het vuur sloeg over naar de omringende huizen. In 1542 was toren weer herbouwd. Hij leek op het origineel, maar was wel wat steviger van vorm. De spits was niet langer Gotisch, maar was ontworpen volgens de ideeën van de Renaissance. De Spaanse Koning gaf toestemming voor twee loterijen op de lokatie waar ooit de stoere kerk had gestaan en nu alleen het “Schip” van de kerk nog vrij ongeschonden overeind stond, aan de voet van de nieuwe toren.

Tot aan de Beeldenstorm in 1566 was de kerk alleen in gebruik voor de katholieke liturgie, daarna alleen voor protestantse diensten, al doen de preekstoel met zijn renaissancistische houtsnijwerk, de wapenborden en twee ramen van de Goudse glazeniers Dirck en Wouter Crabeth nog terugdenken aan de katholieke periode.

De kerk werd oorspronkelijk als kruiskerk gebouwd. Tussen 1434 en 1455 werd het schip echter uitgebreid met zijbeuken, waardoor de kruisvorm verloren ging. Deze vergroting maakte de St. Jacob tot het eerste voorbeeld van het Haagse hallentype, een type hallenkerk dat daarna in met name het graafschap Holland op grotere schaal zou worden ingevoerd. Bij dit type hallenkerk zijn de traveeën van de zijbeuken elk voorzien van een hoge topgevel met een eigen kap die dwars staat op het dak van de middenbeuk. Deze constructie maakte het mogelijk de zijbeuken van grote vensters te voorzien. De architect is onbekend.

 

Vanwege de afname van het aantal kerkdienstbezoekers wordt het gebouw nu ook gebruikt voor culturele evenementen, zoals orgelconcerten, beurzen en tentoonstellingen. (Bron: Wikipedia)

 

Adres Grote Kerk: Rond de Grote Kerk 12, 2513  AM DEN HAAG, http://www.grotekerkdenhaag.nl/

(6-2015)

Leave a Comment