Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Kockengen

De kerk dateert uit 1854 en is een zogeheten Waterstaatskerk. Rond 1960 zijn een doopkapel, een Mariakapel en een portaal aangebouwd. Het ontwerp is van W.J. van Vogelpoel. 

Adres OLV ten Hemelopneming: Voorstraat 25, KOCKENGEN, http://www.rkkerkkockengen.nl/