Kerkfotografie komt op uitnodiging ook jouw kerk fotograferen. De foto’s worden aangeleverd aan het kerkbestuur en zijn door hen (onder vermelding van Kerkfotografie) vrij gebruiken voor bijvoorbeeld de website, een folder of een ander PR-middel. Ook worden de foto’s hier op Kerkfotografie gepubliceerd. Kerken die gaan sluiten krijgen voorrang. Er zijn geen kosten aan verbonden.

IMG_0331Kerkfotografie maakt natuurlijk wel kosten. Dat kan niet anders. Om deze te drukken en daarmee met Kerkfotografie door te kunnen gaan, denken we na over bijvoorbeeld het geven van workshops of het maken van fotoboeken tegen (geringe) betaling. Zoals bijvoorbeeld het herinneringsboek Gesloten maar niet vergeten*. In samenspraak zou zoiets ook voor jouw kerk gemaakt kunnen worden.

Daarnaast zijn we gevraagd of er foto’s mogelijk ook te koop zijn. Daar zijn we vooralsnog terughoudend in, omdat we per foto zullen moeten nagaan of er toestemming is van de betreffende kerk en of er sprake is van auteursrecht van de kunstenaar. Dit betekent echter niet op voorhand dat het onmogelijk is, dus vragen kan altijd. En als het komt tot een eventuele verkoop, zal er 10% van de opbrengst naar de betreffende kerk gaan.

Wil jij Kerkfotografie in jouw kerk uitnodigen? Neem dan hier contact met ons op!

*zie foto, klik op de titel voor een pdf van het boek

 

 

Leave a Comment