Bakhuizen Sint Odulphus (RK)

Balk It Breahûs (prot)

Balk Sint Ludgerus (RK)

Blauwhuis Sint Vitus (RK)

Boazem Sint Martinuskerk (prot)

Bolsward Martinikerk (prot)

Bolsward Sint Fransiscus (RK)

Britswert Sint Joriskerk (prot)

Dearsum Nicolaaskerk (RK)

Deinum Sint Johannes de Doper (prot)

Dokkum Grote of Sint Martinuskerk (prot)

Dronrijp Maria Geboorte (RK)

Franeker Martinikerk (prot)

Friens Hervormde Kerk (prot)

Gauw Hervormde Kerk (prot)

Goënga Hervormde Kerk (prot)

Joure Heilige Mattheüs (RK)

Harlingen Grote Kerk (prot)

Heerenveen Heilige Geest (RK)

Hemelum Sint Nicolaas (RO)

Hijum Sint Nicolaas (prot)

Lemmer Heilige Willibrordus (RK)

Lemmer Hervormde Kerk (prot)

Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk (prot)

Leeuwarden Sint Bonifatius (RK)

Leeuwarden Sint Dominicus (RK)

Leeuwarden Waalse Kerk (prot)

Lytsewierrum Gertrudiskerk (prot)

Makkum Heilige Martinus (RK)

Makkum van Doniakerk (prot)

Mantgum Mariakerk (prot)

Offingawier Hervormde Kerk (prot)

Oldeberkoop Bonifatiuskerk (prot)

Rauwerd Laurentiuskerk (prot)

Roodhuis Sint Martinus (RK)

Sint Nicolaasga Protestantse Kerk (prot)

Sint Nicolaasga Sint Nicolaas (RK)

Sloten Heilige Fredericus (RK)

Sloten Protestantse Kerk (prot)

Sneek Sint Martinus (RK)

Stavoren Sint Nicolaaskerk (prot)

Steggerda Heilige Fredericus (RK)

Tserkgaast Kerk van Tsjerkgaast (prot)

Tzummarum Sint Martinus (prot)

Vrouwenparochie Bordenakerk (prot)

Wargea Sint Martinus (RK)

Weidum Johanneskerk (prot)

Wijckel Vaste Burchtkerk (prot)

Witmarsum Heilige Nicolaas van Tolentijn (RK)

Wolvega Grafkapel Tinco Lycklama á Nijeholt (RK)

Wolvega Heilige Franciscus (RK)

Wolvega Ichtuskerk (prot)

Wolvega Kerk op de Hoogte (prot)

Wommels Jacobikerk (prot)

Woudsend Sint Michaël (RK)

Workum Sint Gertrudis (prot)

Workum Sint Werenfridus (RK)

Wiuwert Hervormde Kerk (prot)

IJsbrechtum kerk (prot)

 

 

Zijn er meer kerken in Friesland die volgens jou hier niet mogen ontbreken? Gewoon omdat ze erg mooi zijn en/of wanneer ze binnenkort een andere bestemming te krijgen? Tip ons hier!

Leave a Comment