Bij opgravingen zijn fundamenten gevonden van een tufstenen kerk die daar in de 13e eeuw stond. Tot 1580 had Friens een eigen pastoor, die naast zijn kerkelijke plichten leefde van het kerkenland. Dat land bewerkte hij zelf. Toen de katholieke kerkdiensten in 1580 verboden werden heeft men het altaar uit de kerk gesloopt. Het huidige kerkgebouw van Friens is gebouwd is 1795, het jaar waarin de Franse tijd begon. Het verklaart de bijzondere omstandigheid dat de familiewapens niet uit de grafstenen, die nu nog in de kerk liggen, zijn gehakt. Het kerkgebouw was op het moment dat zij gebouwd werd, niet zichtbaar en ook niet bereikbaar, waardoor ze gespaard bleven voor de vernielingen. In 1886 werd de kerk aan de eisen van die tijd verbouwd. Alle grote grafstenen werden rechtop gezet en de banken werden afgebroken en als brandhout verkocht. Een nieuw interieur werd gemaakt en de kuipvormige kansel kreeg een kathedervorm. De kansel is bij de kerkrestauratie van 1989 gehandhaafd. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: Van Sytzemawei 1, FRIENS, http://www.reduzum.com/friens/kerk/

Leave a Comment