De romaanse Nicolaaskerk werd op het einde van de 12e eeuw gebouwd van tufsteen. In de 16e eeuw werd de kerk wat hoger gemaakt met een laag van baksteen. De toren dateert uit de 19e eeuw. Op de afbeelding is goed te zien dat in de zuidelijke muur van de kerk en in het koor in latere tijden nieuwe vensters zijn aangebracht. Toch zijn ook hier de oorspronkelijke romaanse raamvormen en spaarnissen nog herkenbaar. In de noordelijke muur van de kerk is dat nog duidelijker te zien, omdat de oorspronkelijke maatvoering nog vrij intact is gebleven. De deels ingebouwde toren van de kerk dateert uit 1808. Hij verving het oorspronkelijke gereduceerde westwerk. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. (Bron: Wikipedia)

Adres Nicolaaskerk: Tsjerkestrjitte 2, 9147 BM  HANTUM, PKN gemeente Hantum (protestantsekerk.net)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.