De huidige R.K. kerk, de vierde, werd in het centrum gebouwd circa 50 meter ten westen van Crackstate. Het ontwerp is van architect H.C.M. van Beers en is in traditionalistische stijl. De driebeukige kerk kwam in 1933 gereed. Het gebouw heeft een kleine torenspits en een toren, waarin zich drie klokken bevinden, met een hoge spits. De kansel komt uit het atelier van de beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg. De kerk is een rijksmonument. De geschiedenis van de R.K. parochie in Heerenveen begon in 1636. De groei van de gemeente had tot gevolg dat men grotere kerken moest bouwen. In 1842 werd het derde gebouw, naast Oenemastate, in gebruik genomen. Deze kerk bleef in gebruik tot 1933, maar werd later gesloopt. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Geest: Crackstraat 13, 8441 ES  HEERENVEEN, http://petrusenpaulusparochie.nl/heerenveen/