In 1459 werd deze gothische kerk gewijd door de toenmalige bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. De kerk wordt een pseudobasiliek genoemd vanwege de relatief lage lichtbeuken. In de kerk zijn in de noordbeuk schilderingen bewaard gebleven uit de tweede helft van de 15e eeuw. In de kerk staan koorbanken, die deels afkomstig zijn uit de Broerekerk van Bolsward en deels uit de Martinikerk zelf. De banken zijn versierd met gotisch snijwerk. De preekstoel, gemaakt in 1662, wordt als het ware gedragen door twee adelaars en een engel. (Bron: Wikipedia)

Adres Martinikerk: Groot Kerkhof, 8701 BOLSWARD,  http://martinikerkbolsward.nl/

Leave a Comment