De kerk is rond 1500 gebouwd, maar waarschijnlijk later nog weer vergroot. De toren dateert uit 1744 en kon gerealiseerd worden mede dankzij een bijdrage van Ayzo van Boelens en zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt. Het interieur van de kerk, zoals preekstoel en doophek, dateert uit de 18e-eeuw. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Hippolytus: Achterwei 6, 9246 TL  OLTERTERP, Alde Fryske Tsjerken


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.