De Mariakerk dateert uit het einde van de 15e eeuw. De kerktoren is echter ouder, want die dateert uit circa 1200 en is in de 16e eeuw verhoogd. Zowel kerk als toren zijn door branden ernstig beschadigd. De kerk werd na een brand in 1594 hersteld in de periode 1611-1613. De toren werd in 1956 door de bliksem getroffen en brandde gedeeltelijk af. Het herstel van de toren vond in het daaropvolgende jaar plaats. De kerk is in de loop der tijden meerdere malen gerestaureerd. De laatste restauraties vonden plaats in de tweede helft van de 20e eeuw. De restauratie van 1976 tot 1978 kon deels gerealiseerd worden met subsidie van het toenmalige ministerie van Sociale Zaken in het kader van de werkloosheidsbestrijding. De restauratie van 1989 tot 1995 vond plaats in twee fasen. De tweede fase was nodig om onder meer ook de in de kerk aanwezige herenbanken te kunnen herstellen. Opvallend in het interieur zijn de grote rouwkassen en rouwborden in het koor van de kerk. Op de borden staan de wapens van diverse vooraanstaande adellijke families die in de kerk zijn begraven. Zij bewoonden de Boelensstate, ook wel Haersmastate, die bij het dorp gelegen was (nu gemeentepark). Men vindt hier onder meer de rouwkassen van de generaal der infanterie Martinus van Acronius en zijn beide echtgenotes Catarina Wiskia van Haersma en Boudina Lucia Aebinga van Humalda. (Bron: Wikipedia)

Adres Mariakerk: Oude Havenstraat 1, 9285 TC  BUITENPOST, PKN Buitenpost – Startpagina


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.