Aan het eind van de 16e eeuw (1595) werd Johannes Silvius als eerste predikant beroepen. Doordat het kerkgebouw ernstig verviel werd in 1638 besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. Belangrijke financier van de bouw was Johannes Crack (1600-1652), grietman van Aengwirden. In 1649 kreeg deze kerk nog een torentje en in 1661 een orgel gemaakt door de orgelbouwers Bader. Er zijn grafzerken van de grietman en zijn echtgenote Ansk van Lycklama (1614-1667). In 1743 werd het kerkgebouw vernieuwd. Ook deze kerk verkeerde 100 jaar later in vervallen toestand en werd afgebroken. De neoclassicistische kerk uit 1843 is een ontwerp van architect Thomas Adrianus Romein, stadsarchitect van Leeuwarden. (Bron: Wikipedia)

Adres Tjerbantster Tsjerke:  Pastorielaan 12, 8449 BE  TERBAND, Terbantstertsjerke


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.