De hervormde kerk van Lemmer werd in 1716 gebouwd als vervanger van een kerk, die in de 16e eeuw was gebouwd. De bouw vond plaats onder leiding van Auke Bouwes Disma, meester timmerman uit Sneek. Aanvankelijk bestond de kerk uit een beuk met een driezijdige sluiting. Later, in 1759, werd er aan de noordzijde een dwarsbeuk geplaatst. Ook deze dwarsbeuk heeft een driezijdige sluiting. Aan de westzijde van de kerk werd een toren half ingebouwd. De toren heeft een achtkantige lantaarn, met daarboven een rond koepeldak. Aan de zuidzijde van de kerk werd in de tweede helft van de 19e-eeuw een consistorie gebouwd. In de kerk zijn gewelfschilderingen aangebracht die onder meer de noordelijke en de zuidelijke sterrenhemel weergeven. Ook zijn er afbeeldingen van de zon, de maan, wolken en vogels aangebracht. Bij een restauratie in 1984 werden deze schilderingen ontdekt. De rijk versierde preekstoel is halverwege de 18e eeuw gemaakt door Gerben Jelles Nauta, een beeldhouwer uit Sneek. De preekstoel bevat diverse Bijbelse taferelen en christelijke symbolen. Het orgel dateert uit 1842 en is gemaakt door Dirk Sjoerds Ypma, een orgelbouwer uit Bolsward. In 1863 werd het orgel gewijzigd door het Leeuwarder bedrijf L. van Dam en Zonen. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: Kerkhof 1, 8531 JH  LEMMER, http://www.protestantsegemeentelemmer.nl/