De kerk werd tussen 1882 en 1884 gebouwd. Zij is een grote driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl. De kerktoren wordt bekroond door een hoge houten spits naar voorbeeld van die van de Sint-Pancraskerk in Enkhuizen. Op 3 januari 1976 brak de spits tijdens een zeer zware storm af. In 1979-1980 werd zij herbouwd volgens het originele ontwerp. Het koor heeft een bijzonder lage apsis met tentdak, omsloten door een smalle omgang. Deze constructie is zeer waarschijnlijk afgekeken van de Nidaros-domkerk in Trondheim, waarvan de restauratie juist in die tijd werd afgerond. Toen de kerk werd gebouwd bestond er een kans dat Leeuwarden bisschopszetel zou worden; met het oog daarop werd er een bisschoppelijk paleis bij de kerk gebouwd. Toen de  bisschopszetel naar Groningen ging werd dit paleis ingericht als ziekenhuis. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Bonifatius: Bonifatiusplein 20, 8921 JT  LEEUWARDEN, https://www.sintvitusparochie.nl/locaties/st-bonifatiuskerk/