De kerk gewijd aan Nicolaas van Tolentijn dateert uit 1902 en behoort bij het naastgelegen klooster. Het ontwerp is van A.J. van Schaik. De Schots-Nederlandse kunstenaar Koert Linde heeft een nieuwe kruiswegstatie gemaakt. Goede Vrijdag 2008 werden ze voor het eerst getoond tijdens de eucharistieviering. De kerk heeft de kruiswegstatie, die een oudere vervangt van Jan Toorop, cadeau gekregen van een weldoener die anoniem wenst te blijven.

Adres Heilige Nicolaas van Tolentijn: Arumerweg 68, 8748 AE  WITMARSUM, http://zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=103

Leave a Comment