De Hervormde Kerk in Wiuwert dateert uit de 13e eeuw. Het koor is in 1689 vernieuwd. Eronder is een grafkelder met vier gemummificeerde lijken. Deze zouden mogelijk van enkele labadisten kunnen zijn, die zich rond die tijd in een state in de buurt ophielden. Evengoed kunnen het ook vroegere bewoners van de state betreffen. Veel van het interieur stamt uit de 18e eeuw, zoals de preekstoel, de banken, het doophek, de koorafsluiting en de psalmborden. Het orgel van R. Knol uit 1788 was oorspronkelijk 1-klaviers, maar is in 1860 met een klavier uitgebreid door L. van Dam en Zonen. 

Adres: Terp 1, 8637 VH  WIUWERT, http://deslachsang.protestantsekerk.net