Op het rooms-katholieke kerkhof van Wolvega staat een bijzonder kapelletje met vlak daarvoor een grote zerk. De zerk vormt de toegang voor de grafkelder van Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt en zijn vrouw Julia Agatha Jacoba barones thoe Swartzenberg en Hohenlansberg (1845-1914). Beide waren afkomstig uit gegoede Friese adellijke kringen, maar bij Tinco Martinus speelden heel andere landen dan Friesland een grote rol tijdens zijn leven. Nog steeds worden er in de kapel bijzondere vieringen gehouden, zoals boetevieringen. (Bron: https://www.dodenakkers.nl/)

Adres Grafkapel Tinco Lycklama á Nijeholt: Lycklamaweg 7, WOLVEGA