De huidige kruiskerk werd in 1775 in gebruik genomen. Het orgel dateert ook uit dit jaar en werd gebouwd door Albertus Antoni Hinsz. In 1864 werden wijzigingen in het orgel aangebracht door Petrus van Oeckelen. In de kerk ligt het graf van admiraal Auke Stellingwerf en het graf van Tjerk Hiddes de Vries. (bron: Wikipedia)

Adres Grote Kerk: Kerkpad 3, 8861  HARLINGEN, http://www.grotekerkharlingen.nl/

Leave a Comment