Deze kerk is het oudste gebouw in de gemeente Sneek. Dit werd pas ontdekt in 1984, toen de muur aan de zuidkant zo erg verzakt was dat er stukken uit het plafond naar beneden kwamen en er onderzoek werd gedaan naar de toestand van de kerk. Het bleek zich dat achter de in 1850 gemetselde buitenmuur nog de muren bevonden van het kerkgebouw dat in 1335 aan de heilige Nicolaas werd gewijd. De driezijdig gesloten zaalkerk heeft een houten geveltoren op het kerkhof. De in oorsprong middeleeuwse kerk werd in 1882 ommetseld. Het interieur bestaat uit stucwerkornamenten en een kansel met balusters in dezelfde detaillering als de balustrades van de orgelgalerij. (bron: Reliwiki)

Adres Hervormde Kerk: Fiifgeawei 6, OFFINGAWIER, http://www.pkn-dlg.nl

Leave a Comment