De kerk werd in de jaren 1775 tot 1778 gebouwd als vervanging van een oudere gelijknamige kerk, die voor die tijd was afgebroken. De kerk, in Lodewijk XVI-stijl, is ontworpen door de stadsbouwmeester van Harlingen, Willem Douwes. De kansel in de kerk uit 1778 is gemaakt en van beeldsnijwerk in rococostijl voorzien door de houtsnijder Yge Rintjes uit Dokkum. Het orgel dateert uit 1852 en is een van de grootste kerkorgels van Friesland. Op 29 maart 2019 werden twee grafbeelden in de kerk teruggeplaatst die oorspronkelijk op het familiegraf van de Van Aylva’s stonden en in 1795 waren verwijderd. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de beelden in bruikleen van het Fries Museum. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Willibrordus: Tsjerkestrjitte 11, 9151 HV  HOLWERT, Alde Fryske Tsjerken


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.