De neogotische pseudobasiliek uit 1892 werd ontworpen door de architect Alfred Tepe. Het was de laatste van de vier kerken die hij in Friesland bouwde. De neogotische kansel is van 1901. Het hoogaltaar uit 1900 en de zijaltaren zijn van atelier Mengelberg te Utrecht. Het kerkorgel uit 1928 werd gebouwd door de Gebr. Adema te Leeuwarden. De gebrandschilderde ramen dateren van verschillende periodes. In het schip zijn de acht zaligsprekingen afgebeeld en bij het hoogaltaar afbeeldingen van de bisschoppen Willibrord en Bonifatius. Van Martinus zijn een aantal beelden aanwezig, waaronder één te paard. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Martinus: Slypsterwei 3, 8736 JD ROODHUIS,  http://www.sintantoniusparochie.nl/sint-martinuskerk-roodhuis-2/

Leave a Comment