De Sint-Vituskerk is een rooms-katholieke, aan Sint-Vitus gewijde, kerk in het Friese dorp Blauwhuis. De architect van de Sint-Vituskerk was dr. P.J.H. Cuypers. Opzichter was de latere rijksbouwmeester C.H. Peters. De kerk, een driebeukige kruisbasiliek met toren, werd in 1869-1871 gebouwd en is in neogotische stijl. Ongebruikelijk voor een neogotische kerk is de toepassing van het alternerend stelsel in het interieur. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Vitus: Vitusdyk 27, BLAUWHUIS, http://www.sintantoniusparochie.nl/sint-vituskerk-blauwhuis/

One Thought to “Sint Vitus Blauwhuis”

  1. JR Vreeze

    Ook met Tsjerkepaed ben ik vaak in Blauwhuis wezen kijken . Het plaatsje is heel gast vrij en er zijn met het eeuwfeest van de kerk een paar keer interessante lezingen geweest . En het is een prachtige mooie kerk. Als je het werk van Cuypers tegen over Tepe zet dan is het werk van Cuypers vrolijker dan dat van zijn concurrent en tijdgenoot Tepe En met het Tsjerkepaed kun je vaak door de koster een interessante rondleiding krijgen

Leave a Comment