De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Martinus. De eenbeukige kerk en de toren werden gebouwd in de 15e eeuw. Rond 1525 werd de toren verhoogd en in diezelfde periode werd het koor voltooid. De kerk heeft een zadeldaktoren van drie geledingen en met drie klokken. Op de zuidmuur een zonnewijzer uit 1640. De noordmuur is gesloten en bevat nog tufsteen, de zuidmuur bevat hoge gotische spitsboogvensters. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf en in het koor bevindt zich een grafkelder. Het orgel, met pijpen van een ouder orgel van Arp Schnitger en een kas uit 1866, is gemaakt door Adema. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Martinus:  Kerkpad 1, 9172 NB  FERWERD, www.pknferwert.nl


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.