De Andreaskerk is een 13e-eeuwse romanogotische eenbeukige kerk met recht gesloten koor en dakruiter op de ongeveer 5,5 meter hoge vroegmiddeleeuwse wierde van het dorp Westeremden in de Nederlandse provincie Groningen. De kerk is zoals de naam al aangeeft gewijd aan de apostel Andreas. De vloer van de kerk is bedekt met oorspronkelijk vooral groen geglazuurde vloertegels (plavuizen). In het koor liggen enkele zerken (oudste uit 1713) en staat het overblijfsel van een sacramentshuisje. Het schip en koor zijn van elkaar gescheiden door een midden-17e-eeuws koorhek. De eveneens midden-17e-eeuwse laat-maniëristische kansel met klankbord wordt omringd door een doophek. Tegenover de kansel staat een vroeg-17e-eeuwse herenbank met opzetstuk en de rest van het meubilair komt uit de tweede helft van de 17e eeuw of is van nog iets recentere datering. Het kerkorgel met neogotische kas werd in 1873 gebouwd door Petrus van Oeckelen. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Andreaskerk: Abt Emopad 1, WESTEREMDEN, https://www.kerkwesteremden.nl/