In de goed bewaard gebleven 11e-eeuwse kerk bevindt zich het graf van de heilige Amelberga van Susteren. Uit het vrouwenklooster kwam in de 12e of 13e eeuw een stift voort, een seculier kapittel van adellijke dames. Korte tijd na de verovering van de Zuidelijke Nederlanden door de Franse Republiek in 1794 werd het kapittel opgeheven. De meeste stiftsdames waren Susteren toen al ontvlucht. De abdijgebouwen werden, op de stiftskerk na, in de loop van de 19e eeuw afgebroken. De kerk kreeg in de 19e eeuw de naam Sint-Amelbergakerk, als verwijzing naar de heilige Amelberga, de eerste abdis van het klooster. In de jaren 1885-91 werd de kerk naar plannen van architect Pierre Cuypers gerestaureerd. De huidige opzet van het westwerk, waarvan delen verdwenen waren, dateert van de restauratie. In 1948 moest de kerk na zware oorlogsschade opnieuw worden hersteld. Sinds 2007 is de kerk een basiliek. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Amelbergabasiliek: Salvatorplein 1, 6114 HE  SUSTEREN, http://rksusteren.nl/cluster/Basiliek/

Leave a Comment