Het huidige (neo)gotische gebouw kwam in vier fasen tot stand. Tijdens de eerste bouwfase van de kerk, die duurde van 1394 tot 1399, werd het koor gebouwd. Hierna werden het transept en de oostelijke travee van het schip gebouwd, hetgeen in 1417 werd voltooid. Vervolgens werd het werk tot 1452 stilgelegd. In 1454 was het schip gereed. Van 1463 tot 1484 volgde tenslotte de toren, bekend onder de naam Peperbus vanwege de lantaarn met koepeldak uit 1540.

Tussen 1580 en 1810 is de basiliek voor allerlei niet-kerkelijke doeleinden gebruikt. In 1809 werd de kerk teruggegeven aan de katholieken, die het gebouw na de nodige reparaties in 1811 weer in gebruik namen. Tijdens een restauratie werden in 1871 zijbeuken toegevoegd (neogotiek); in 1975 werden deze weer verwijderd. (bron: Wikipedia)

Adres Basiliek van Onze Lieve Vrouwe ten hemelopneming: https://www.basiliekzwolle.nl

Leave a Comment