Classicisme en Neoclassicisme is een bouwstijl met veel onderdelen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Vooral het werken in juiste verhoudingen en het zorgen voor overzichtelijkheid was van belang. Het antieke tempelfront werd als voorbeeld genomen voor gevels van gebouwen. Vanaf 1630 tot ongeveer 1665 werden gebouwen, niet alleen kerken, in de stijl van het Hollands classicisme gebouwd.  Voor deze stijl waren vooral klassieke voorbeelden uit de architectuur van belang en het gebruik van klassieke ornamenten zoals pilasters in de voorgevels van gebouwen. Een voorbeeld van een kerk die gebouwd is in de stijl van het Hollands classicisme is de Nieuwe Kerk in Den Haag. Tot in de 19de eeuw was er veel belangstelling voor de klassieke bouwkunst. Bij het neoclassicisme zie je ook weer het fronton, vrijstaande zuilen, kapiteel, kroonlijsten en symmetrische (aan elkaar gelijke) voorgevels.  Een voorbeeld van een kerk in neoclassicistische stijl is de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam (1837).

 

 

Leave a Comment