Het oudste deel van de kerk, het schip, werd in de loop van de 13e eeuw gebouwd. Vervolgens werd rond 1300 de toren gebouwd, die in de 15e eeuw verder werd verhoogd. Het driezijdig gesloten gotische koor dateert uit de 15e eeuw. In die periode werd het oude romaanse koor afgebroken en werd het schip verlengd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk beschadigd. Na deze oorlog werd de schade hersteld. Latere restauraties vonden plaats in 1674 en in de jaren 1972 t/m 1974. In de kerk staan herenbanken van de families Van Selbach, De Drews en Van Heiden. in de kerk hangt een memoriewapen van de in 1776 overleden drost van Drenthe, Alexander Carel van Heiden, bewoner van de nabij de kerk gelegen havezate Laarwoud. Het orgel werd in 1859 door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen in de kerk geplaatst. Dit orgel was afkomstig uit de kerk van Beusichem en gebouwd door Abraham Meere en uitgebreid door A.A. Kuerten. De preekstoel werd in 1675 vervaardigd door Dirck Jans Bijmolt. (Bron: Wikipedia)

Adres Dorpskerk: Kerkbrink 3, 9471 AG  ZUIDLAREN, https://www.pknanloozuidlaren.nl/dorpskerk-zuidlaren