De bevolking, vrijwel uitsluitend bestaande uit rooms-katholieken, kerkte eeuwen lang in Hulst, Lamswaarde of Stoppeldijk. Herhaalde verzoeken om een eigen kerkgebouw te mogen stichten werden in 1919 eindelijk gehonoreerd. In 1920 werd Terhole een zelfstandige parochie. Grootse plannen werden gesmeed voor het bouwen van een kloeke pastorie en een forse kerk. De pastorie kwam er, maar het tweede doel bleek financieel niet haalbaar te zijn. Zodoende kreeg Terhole in 1921 een eenvoudig bedehuis, dat de status kreeg van hulpkerk. Deze werd gewijd aan Gerardus Majelle. Tot ver in de twintigste eeuw trok de kerk van Ter Hole jaarlijks bij het patroonsfeest op 16 oktober bedevaartgangers uit de wijde omtrek. Gerardus is schutspatroon van kinderen en zwangere vrouwen. (Bron: Wikipedia)

Adres Gerardus Majella: Notendijk 5, TER HOLE, http://www.rk-kerk-ozvl.nl/

 

Leave a Comment