De hallenkerk kwam in de 15de eeuw tot stand door de uitbreiding van een gotische kruiskerk, die op zijn beurt in de 13de eeuw een romaanse voorganger had vervangen. De drie beuken worden overdekt door houten tongewelven. De sacristie aan de zuidzijde van het koor dateert uit de 16e eeuw en wordt overdekt door ster- en netgewelven. De kerk is sinds 1572 of 1573 in protestantse handen. Tot de inventaris behoort een 17de-eeuwse preekstoel, die oorspronkelijk in de Dordtse Nieuwkerk stond en tijdens de laatste restauratie (1960-1968) in Oudewater werd geplaatst. De preekstoel is een belangrijk stuk van de Hollandse-renaissance ‘Kleinarchitektur’. Daarnaast bezit de kerk een gotisch stenen doopvont, dat eeuwenlang begraven is geweest. Tijdens de renovatie van de kerk werd het doopvont teruggevonden onder de bestrating. Het doopvont stond oorspronkelijk in een doopkapel aan de westzijde van de kerk. (Bron: Wikipedia)

Adres Grote of Sint Michaëlkerk: Noorderkerkstraat 1, OUDEWATER, https://www.hervormdoudewater.nl/gebouwen/oudewater/kerk-oudewater.php