Op dinsdag 4 januari 1921 werd begonnen met de bouw van de kerk. werkzaamheden. Eerst werd de pastorie gebouwd vanwege het gebrek aan voldoende stenen. Pastoor Arnold wachtte met het kopen van stenen voor de kerk tot half mei: “Dan immers zijn de stenen veel goedkoper,” schrijft hij in zijn aantekeningen. Maandag 14 maart werd het beton voor de fundamenten van de kerk gestort. Alles verliep voorspoedig en het was prachtig weer tijdens de gehele bouwtijd. Ongelooflijk snel werd op woensdag 26 oktober 1921 de kerk en het kerkhof door Pastoor Arnold ingezegend.  (Bron: www.rkfranciscus.nl)

Adres Heilige Antonius van Padua: Vorstermansplein 14, HEUSDEN, Www.rkfranciscus.nl