In 1930 werd de kerk gebouwd naar het ontwerp van Alphons Boosten uit Maastricht. Het kerkgebouw is een georiënteerde kruiskerk en bestaat uit een driebeukig schip met zes traveeën, een viering, een vijfhoekige apsis en een toren op de plaats van de meest westelijke travee van de noordelijke zijbeuk. De toren heeft een naaldspits. De zijbeuken hebben topgevels en de kerk is voorzien van spitsboogvensters. Het schip wordt gedekt door een zadeldak en de twee dwarsbeuken door lagere zadeldaken. Voor de plint van de frontgevel en de toren heeft men tufsteen gebruikt, de rest van de kerk is opgetrokken uit baksteen. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Antonius van Padua: Bleijerheiderstraat 165, 6462 AJ  KERKRADE, Parochie St. Antonius van Padua –


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.