De huidige kerk is gebouwd in 1842/1843 naar ontwerp van Goerge Nicolaas Itz. De stijl is neoclassicistisch. Eerder stond er een schuilkerk op dezelfde plaats. De pastorie was ervoor gebouwd. Deze kerk is in 1842 afgebroken. Het altaar uit 1843, gemaakt door L. van der Steen, bevat relieken van o.a. vaderlandse heiligen St. Willibrord en de martelaren van Gorcum. Aan weerszijden boven het altaar staan twee heiligenbeelden. Links Maria met het kind Jezus, beiden gekroond. Rechts Jozef met lelietak (beeld van de zuiverheid), beiden 17e-eeuws en vermoedelijk afkomstig uit het Antwerpse atelier van Artus Quellijn.

Adres: Voorstraat 120, 3311 SX  DORDRECHT, http://dordrecht.okkn.nl/