In 1933 werd er een nieuw kerkgebouw opgetrokken naar een ontwerp van Frits Peutz en Willem Sprenger, de huidige Monulphus en Gondulphuskerk. Het gebouw heeft een kruisvormig plattegrond en bestaat uit een zware vlakopgaande westtoren met ingesnoerde spits, een driebeukig schip, een transept en een polygonaal koor. Het wordt overwelfd met kruisribgewelven die rusten op decoratieve consoles. Het dak van de kerk is gedekt met zadeldaken met leien in maasdekking en de torenspits is evenzo met leien in maasdekking gedekt. Boven het transept bevindt zich een spits kruisingtorentje. De muren en gewelven van het gebouw zijn opgetrokken in mergelsteen, de buitenplint is van Kunradersteen en de binnenplint en kolommen zijn van Brouvilliers kalksteen. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Monulphus en Gondulfus: Monuphusplein 71, BERG EN TERBLIJT


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.