In de 13e eeuw werd er een mergelstenen kerk gebouwd, waarvan het priesterkoor nog steeds staat. Op 20 februari 1945 bliezen terugtrekkende Duitsers de kerk op en werd de kerk deels verwoest. In 1948-1949 werd de huidige kerk gebouwd naar het ontwerp van Harry Koene met Frits Peutz als supervisor. Daarbij werden de oude fundamenten en oude zuilen opnieuw gebruikt. In de kerstnacht van 1949 werd de kerk in gebruik genomen. Op 13 april 1992 werd de kerk zwaar beschadigd door een aardbeving. De volledige kerk werd daarna gerestaureerd, waarbij de toren een nieuwe houten spits kreeg. De georiënteerde bakstenen hallenkerk bestaat uit een westtoren in een westwerk, een vierbeukig schip met vier traveeën en een mergelstenen vroeggotisch koor met één travee en vijfzijdige koorsluiting. Het middenschip wordt gedekt door een zadeldak, de zijbeuken hebben per travee dwarsgeplaatste zadeldaken, het koor wordt gedekt door een zadeldak en de koorafsluiting door een polygonaal schilddak. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Sebastianus: Hoofdstraat 21, HERKENBOSCH, http://www.roerkerken.nl/parochies/h-sebastianus-herkenbosch

Leave a Comment