De hervormde gemeente van Besoyen bestaat sinds 1609, toen het Twaalfjarig Bestand van kracht was. De eerste diensten werden echter gehouden in de voormalige katholieke kerk van Waalwijk. Men besloot grond te kopen ten behoeve van een eigen kerkgebouw omme te timmeren ende te bouwen een kercke, daer een seecker bequame plaetse toe te becomen. Het gebouw uit 1610 is een rechthoekige zaalkerk met een torentje op het dak. De ruimte is voorzien van een houten tongewelf. Merkwaardig is de achthoekige onderkelderde uitbouw, met een tentdak, voorzien van pilasters op de hoeken. Oorspronkelijk was dit een grafkapel en later de consistoriekamer. De houten preekstoel is uit 1717, terwijl er een 16e-eeuws houten doophek en bank aanwezig is. Het Vollebregt-orgel is uit 1857. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk Besoyen: Grotestraat 26, 5141 HB  WAALWIJK, http://hervormdbesoyen.nl/

Leave a Comment