De aan Jacobus Maior gewijde kerk werd al in 1283 vermeld, maar vermoed wordt dat de kerk ouder is. De dikte van de muren en het grote formaat kloostersteen wijzen op een vroegere datum, waarschijnlijk begin 13e eeuw. Vermoedelijk had de kerk een recht gesloten koor met topgevel, maar omdat deze muur vrij dus is, kan deze ook later zijn opgetrokken. Daarnaast zijn er enkele indicaties dat de kerk overwelfd is geweest: naar buiten wijkende muren als gevolg van spatkrachten en afgekapte muraalbogen. In de noord- en zuidgevel van de westtravee zaten ingangen, nu verdwenen onder een pleisterlaag, de hooggeplaatste kleine romaanse ramen zijn naar beneden toe vergroot. De toren is relatief jong, gebouwd in 1859 als onderdeel van een omvangrijke opknapbeurt. Deze toren is de opvolger van een houten dakruiter. Preekstoel en herenbanken stammen uit de 17e eeuw, het interieur is 19e eeuws en sober. (Bron: www.kerkfeerwerd.nl)

Adres Hervormde Kerk: Valgeweg 3, 9892 PD  FEERWERD, https://www.kerkfeerwerd.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.