De oorspronkelijke kerk dateert uit de 14de eeuw. In de toren zijn boogfriezen met decoratieve spaarvelden aanwezig die dateren van de tijd van de vroegste kerkvermelding rond 1275-1280. De kerk werd in 1511 door Gelderse troepen in brand gestoken, waarna de kerk weer herbouwd is. Omstreeks 1575 (tijdens de Tachtigjarige Oorlog) is de kerk opnieuw verwoest, onduidelijk is door welke partij en/of op welke manier. Mogelijkheden zijn een oorlogsbrand in 1573 of oorlogshandelingen in 1575 de oorzaak. De kerk wordt pas in 1609-1611 herbouwd, 35 jaar na de verwoesting en gedurende het Twaalfjarig Bestand. In 1726 trof een overstroming Haastrecht, waarbij veel graven in de kerk zijn ingevallen. De kerk is in 1779 voorzien van een nieuw dak, in ieder geval aan de oostzijde waarbij het dak voorzien is van de “beste rijnsche leijen”. De kerk is in 1896 afgebrand door het verkeerd installeren van rookleiding van nieuwe kachels. Door overhitting vatte het dak vlam. De kerk en de toren zijn direct na deze brand herbouwd. De kerk is op 12 juni 1964 opnieuw afgebrand, nu als gevolg van loodgieterswerkzaamheden. Na deze brand stonden alleen de muren nog overeind. De kerk en de toren werden herbouwd naar de toestand van vóór 1896, behalve de torenbekroning die herbouwd is als een kopie van de toestand in 1896. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: Kerkplein 9, 2851 CJ  HAASTRECHT, http://www.hkhaastrecht.nl/