De huidige stenen kerk is de opvolger van een van de eerste houten kerken van de provincie Groningen die rond 800 werd gesticht in Suxwort, zoals Niehove toen heette. Suxwort was de hoofdplaats van het eiland Humsterland, het gebied waaruit de ‘roversbende’ afkomstig was die in 754 Bonifatius vermoordde bij Dokkum. De opvolger van Bonifatius, Willehad, kwam daarop in 777 naar Suxwort om de inwoners te bekeren, maar werd ternauwernood niet gedood: Boze inwoners wilden hem doden, maar enkelen hielden hen tegen en lieten het lot werpen om de goden om advies te vragen; dit bleek hem gunstig gestemd en hij kon vertrekken. Een derde poging door Liudger had wel succes en deze liet er een houten kerkje bouwen, mogelijk op de plek van een oud heidens heiligdom. Eerder was rond 1230, toen de bedijkingen het toelieten, een kleine stenen romaanse kerk gebouwd op de wierde van Niehove op de plaats van de vroegere houten kerk. Tot de 16e eeuw was dit het enige stenen gebouw van het dorp. In de noordmuur zijn nog romaanse rondboogvensters te zien uit deze beginperiode. In de 15e eeuw werd de kerk verlengd en kreeg haar huidige uiterlijk met een driezijdig priesterkoor, gesteund door steunberen op de hoeken. Uit die tijd dateren ook de grote gotische spitsboogramen. In 1619 werd de westgevel vernieuwd getuige een sluitsteen boven de ingang met dat jaartal. In de noord- en zuidgevel hebben in vroeger tijden rondbogige ingangen gezeten, maar deze zijn later dichtgemetseld.  (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: Kerkstraat 1, 9884 PC  NIEHOVE,  https://www.kerkniehove.nl/


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.