Het kerkgebouw, een kruiskerk, is in het eerste kwart van de 14e eeuw gebouwd in Romanogotische stijl. De losstaande romaanse toren (bijgenaamd Olle Dodde – ‘oud, dik en log ding’) is mogelijk iets ouder. De kerk is gewijd aan een onbekende heilige, wellicht een van de leden van het Thebaanse Legioen. Het zegel uit de 17e eeuw toont een krijgsman met wapperende mantel, die in de linkerhand een afbeelding van een kerk, in de rechterhand een lans of vaandel vasthoudt. De middeleeuwse schilderingen in de kerk geven een voorbeeld van hoe destijds thema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar werden verbonden. Zo werden de zondeval (links) en de doop van Jezus in de Jordaan (rechts) naast elkaar gezet. De noordelijke (linker) zijde stond daarbij symbool voor het negatieve en de zuidelijke (rechter) zijde voor het positieve. Een ander vaak geschilderd tafereel is het laatste oordeel. In de kerk van Noordbroek is deze voorstelling weergeven als een soort beeldverhaal. De opstanding der doden, Maria als voorspraak, Christus als rechter, de hel en de hemel zijn in afzonderlijke beelden vastgelegd. Ook de schildering van Christophorus, die het kind Jezus over de rivier draagt is gedetailleerd weergegeven, met onder andere een vissend jongetje aan de oever van de rivier. (Bron: Wikipedia)

Adres Hervormde Kerk: Noordersingel 1, 9635 AV  NOORDBROEK, https://www.kerk-noordbroek.nl/