De kerk is in de jaren 1854 – 1855 gebouwd naar ontwerp van architect A. te Wiel. De kerk is opgezet als eenbeukige kerk met een vierkante stenen kerktoren, die wordt bekroond met een lantaarn met kleine spits. In de zijgevels zijn spitsboogvensters aangbracht, die worden afgewisseld met steunberen. In 1881 is naar ontwerp van Gerard te Riele een priesterkoor aan de kerk toegevoegd. In de kerk is een orgel van de firma Gradussen aanwezig uit het jaar 1878. (Bron: Wikipedia)

Adres HH Petrus en Paulus: Terborgseweg 30, 7084 AJ  BREEDENBROEK, http://maria-laetitia.nl/