De Johannes De Doper kerk dateert uit 1863. Na 1945 zijn in het transept twee glas-in-loodramen geplaatst. Op het ene raam ziet men een uit Oudeschild vertrekkend schip. Dit werd geplaatst uit dankbaarheid voor de terugkeer van de in de oorlog weggevoerde mannen. Het andere raam stelt het leven van Johannes de Doper voor: de Patroon van het eiland en van de kerk. (bron: www.

Adres Johannes den Doper: Molenstraat 34, 1791 DL  DEN BURG, http://rkparochietexel.nl/

Leave a Comment