Voordat deze 13e eeuwse zaalkerk werd opgetrokken uit kloostermoppen, stond er waarschijnlijk een houten voorganger. In de 18e eeuw werd de kerk grondig herbouwd. Het interieur van de kerk is nog volledig zoals in 1775, op het orgel na. Dat werd gebouwd in 1830 door N.A. Lohman & Zn en in 1922 vernieuwd. Daarnaast bezit de kerk een rijk gesneden preekstoel met (nogal overmaats) klankbord en trap in Louis XV-stijl, een doophek met gesneden lezenaar en een avondmaalstaf. (bron: www.kerklosdorp.nl)

Adres Johanneskerk: Fraellemaweg 10, LOSDORP, http://www.kerklosdorp.nl

Leave a Comment