In 1653 kreeg een commissie vanuit de Groninger raad de opdracht om een kerk te bouwen naar het voorbeeld van de koepelkerk in Willemstad (1607). Bouwheer was Coenraet Roelofs.
Boven de toegangsdeur van de kerk is het stadswapen van Groningen aangebracht en de tekst ‘Ao SENATUS POPULUS QUE GRONINGANUS 1655’ (‘raad en volk van Groningen, anno 1655’). Het dak van het achtkantige gebouw werd in koper uitgevoerd. De bouw kostte destijds ruim ƒ 13.000. In de kerk zijn vier herenbanken, waarvan een werd geplaatst door Gerhard ten Berge. De kerk werd tot voor kort gebruikt voor protestantse kerkdiensten. In 1791 kreeg het gebouw twee kruisende zadeldaken. Bij een restauratie in 1990 werd de kerk in oorspronkelijke staat teruggebracht en kreeg het dak weer zijn koepelvorm. (Bron: Wikipedia)

Adres Koepelkerk: Noorderstraat 151, 9611 AD  SAPPEMEER, http://www.koepelkerksappemeer.nl/