De kerk is in de 15e eeuw gebouwd, op de plaats waar rond 800 door hoogstwaarschijnlijk Liudger een kapel is gesticht, en kreeg als patroonheilige Lambertus van Maastricht. Staatse troepen brandden de kerk in 1572 grotendeels af en in de decennia die erop volgden werd gewerkt aan herstel van de kerk. Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog was de kerk nog steeds niet geheel hersteld en werd uiteindelijk gekozen voor het verkopen van een aantal marken. In 1662 was de kerk weer geheel hersteld. Twaalf jaar later werd de toren van de kerk vernield door een hevige storm, waardoor er wederom herstelwerkzaamheden dienden plaats te vinden. De laatste grote beschadiging van de kerk vond plaats in de Tweede Wereldoorlog, waarbij de kerk door geallieerde bommen werd geraakt. Na de oorlog werd de kerk wederom opgebouwd. De kerk is een romaanse pseudobasiliek. De kerk is in kalksteen opgetrokken, dat onder andere uit Duitsland is aangevoerd. (Bron: Wikipedia)

Adres Lambertikerk: Markt 2, 7021 AA  ZELHEM, http://www.lambertikerk.nl/