De Nieuwe Kerk (of Sint-Nicolaaskerk) is, net als de Koorkerk, een abdijkerk in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg ten westen van de Lange Jan en de Koorkerk. Oorspronkelijk was het een veertiende-eeuwse kerk, maar door een brand in 1568 (die ook het dak van de Koorkerk verwoestte) kreeg het zijn huidige vorm: een eenvoudige tweebeukige hallenkerk met hoge spitsboogvensters en onversierde steunberen. De westgevel bestaat uit twee puntgevels die door een achtkantige traptoren worden gescheiden. In de negentiende eeuw kreeg het nog een neogotische westgevel, nieuwe gewelven en kapitelen, maar die werden verwijderd tijdens de restauratie van 1900. Het interieur is tussen 1997 en 2001 aangepast aan een multifunctioneel gebruik. De vaste banken met de negentiende-eeuwse preekstoel zijn vervangen door losse blauwe stoelen en een natuurstenen verlaagde kansel. Het ontwerp is van architect Johan de Koning. Het zeventiende-eeuwse orgel van Johannes Duyschot, afkomstig uit de Lutherse kerk in Amsterdam. Het werd in 2008 uitgebreid gerestaureerd. (Bron: Wikipedia)

Adres Nieuwe Kerk: Groenmarkt 12, MIDDELBURG, http://www.middelburgsekerken.nl/nieuwekerk

 

Leave a Comment